Mis Listas de Música
   Entrar
   Napal Baji

   Napal Baji

   PSY

   Album: The 7th Album (칠집싸이다)

   Escuchar lo mejor de la musica de PSY

   PSY - Napal Baji Música y Letra

   pun-wi-gi sal-lyŏ ŏ-mŏ sa-ram sal-lyŏ
   Let’s give it up
   live it up baby
   na-p’al-ba-ji
   
   se-sang-i na-rŭl mwŏ-ra p’an-dan-hae-do
   kŭ-nyang sa-nŭn ‘gŏ-ya saeng-gin dae-ro
   
   na-p’al-ba-ji-rŭl rip-ko-sŏ
   tchak-ta-ri-rŭl chip-ko-sŏ
   han-tchok ta-ri-rŭl ttŏl-myŏn-sŏ
   kŏn-dŭl-gŏn-dŭl gŏ-ri-myŏn-sŏ
   
   mŏn-nit-chin an-ch’i-man ‘ga-kkŭm mŏt-chi-ji na
   ut-kin nom-i-ji-man u-sŭp-chin an-ch’i na’
   
   man-ni an ‘ga-ji
   na wŏl-lae mat kan nom-i-ni-kka
   ŏl-gul tu-kkŏp-chi-man ji-gap-to du-kkŏp-chi na’
   
   nae shin-ba-rŭn ‘gwang-i na-ji
   nae yŏ-ja-nŭn ssam-ppa-k’a-ji
   nae ŏ-kkae ppong dŭ-rŏ-ga-ji
   nae ba-ji-nŭn na-p’al-ba-ji
   
   na-p’al-ba-ji e-he-ra-di-ya
   na-p’al-la-p’al-la-p’al
   na-p’al-ba-ji e-he-ra-di-ya
   na-p’al-la-p’al-la-p’al
   
   pam-sae-go dal-lyŏ a-mu-do mot mal-lyŏ
   everybody nal-la-ri-dŭ-rŭi p’a-t’i
   pun-wi-gi sal-lyŏ ŏ-mŏ sa-ram sal-lyŏ
   Let’s give it up
   live it up baby
   na-p’al-ba-ji
   
   ae-ssŭn-da-go an-doel ge doe-ji a-na
   kŏk-chŏng-ŭn nyŏp-chip kae-na jwŏ-bŏ-ryŏ
   e-nŏ-ji mo-a mo-a-sŏ
   p’a-do han-jan dol-li-go
   shin-na-myŏn hŏ-ri dol-li-go would u shut up and let it go
   
   t’ŭl-lin ‘ge a-ni-ya da-rŭn ‘gŏt-ppun-i-ya
   p’an-da-nŭl ha-ji-ma gŭ-nyang nŭ-kki-ra-ni-kka
   ta-rŭ-da-go t’ŭl-li-da-go
   ha-ji-mal-lan mal-ssŭm-i-ya
   im-ma im-ma ha-ji-ma
   tŭn-nŭn im-ma gi-bun na-ppa im-ma
   
   nae shin-ba-rŭn ‘gwang-i na-ji
   nae yŏ-ja-nŭn ssam-ppa-k’a-ji
   nae ŏ-kkae ppong dŭ-rŏ-ga-ji
   nae ba-ji-nŭn na-p’al-ba-ji
   
   na-p’al-ba-ji e-he-ra-di-ya
   na-p’al-la-p’al-la-p’al
   na-p’al-ba-ji e-he-ra-di-ya
   na-p’al-la-p’al-la-p’al
   
   pam-sae-go dal-lyŏ a-mu-do mot mal-lyŏ
   everybody nal-la-ri-dŭ-rŭi p’a-t’i
   pun-wi-gi sal-lyŏ ŏ-mŏ sa-ram sal-lyŏ
   Let’s give it up
   live it up baby
   na-p’al-ba-ji
   na-p’al-ba-ji
   
   i-p’al-ch’ŏng-ch’un i-p’an-sa-p’an do-gae-gŏ-ryun-mo jung-e
   mo a-ni-myŏn do Let’s go
   i-p’al-ch’ŏng-ch’un i-p’an-sa-p’an do-gae-gŏ-ryun-mo jung-e
   mo a-ni-myŏn do Let’s go
   to-gae-gŏ-ryun-mo jung-e
   mo a-ni-myŏn do Let’s go
   nae ba-ji-nŭn na-p’al-ba-ji
   
   na-p’al-ba-ji e-he-ra-di-ya
   na-p’al-la-p’al-la-p’al
   na-p’al-ba-ji e-he-ra-di-ya
   na-p’al-la-p’al-la-p’al
   
   pam-sae-go dal-lyŏ a-mu-do mot mal-lyŏ
   everybody nal-la-ri-dŭ-rŭi p’a-t’i
   pun-wi-gi sal-lyŏ ŏ-mŏ sa-ram sal-lyŏ
   Let’s give it up
   live it up baby
   na-p’al-ba-ji

   PSY - Napal Baji Música y Letra

   ARTISTAS RELACIONADOS


   TOP ARTISTAS

   Letra de la Canción

   
      
   Cerrar
   songartist

    Ingresa con tu cuenta de:

    Cerrar
    Continuar