Mis Listas de Música
   Entrar
   Ding Ding Dong

   Ding Ding Dong

   Shinee

   Escuchar lo mejor de la musica de Shinee

   Shinee - Ding Ding Dong Música y Letra

   Baby
   네게 반해버린 내게 왜 이래 두렵다고 물러서지 말고
   그냥 내게 맡겨봐라 어때? My lady
   
   
   
   Ring ding dong, ring ding dong, ring diggy ding diggy ding ding ding
   Ring ding dong, ring ding dong, ring diggy ding diggy ding ding ding
   Ring ding dong, ring ding dong, ring diggy ding diggy ding ding ding
   Ring ding dong, ring ding dong, ring diggy ding diggy ding ding ding
   
   Butterfly! 너를 만난 첫 순간, 눈이 번쩍 머린 Stop, 벨이 딩동 울렸어
   난 말야, 멋진 놈, 착한 놈, 그런 놈은 아니지만 나름대로 괜찮은 bad boy
   
   너는 마치 butterfly! 너무 약해 빠졌어, 너무 순해 빠졌어, 널 곁에 둬야겠어
   
   더는 걱정 마, 걱정 마, 나만 믿어보면 되잖아
   니가 너무 맘에 들어 놓칠 수 없는 걸
   
   Babe-내 가슴을 멈출 수, Oh Crazy! 너무 예뻐 견딜 수 Oh Crazy!
   너 아니면 필요 없다 Crazy! 나 왜 이래?
   
   We wanna go rocka, rocka, rocka, rocka, rocka, rock (so fantastic)
   Go rocka, rocka, rocka, rocka, rocka, rock (so elastic)
   Fantastic, fantastic, fantastic, fantastic
   Elastic, elastic, elastic, elastic
   Ring ding dong, ring ding dong, (오직 너만 들린다) ring diggy ding diggy ding ding ding
   Ring ding dong, ring ding dong, (머릿속에 울린다) ring diggy ding diggy ding ding ding
   Ring ding dong, ring ding dong, (내 가슴에 울린다) ring diggy ding diggy ding ding ding
   Ring ding dong, ring ding dong, ring diggy ding diggy ding ding ding
   
   I called you butterfly! 날이 가면 갈수록
   못이 박혀 너란 girl, 헤어날 수 없다는 거-
   
   나를 선택해! (돌이키지 말고)
   선택해! (도망가지 말고)
   네게 빠진 바보인 나, 날 책임져야 돼
   
   Babe-내 가슴을 멈출 수, Oh Crazy! 너무 예뻐 견딜 수 Oh Crazy!
   너 아니면 필요 없다 Crazy! 나 왜 이래?
   
   난 착하디 착한 증후군이 걸린 너를 이해 못하겠다
   넌 가끔씩 그런 고정 이미지를 탈피, 일탈해봐 괜찮다
   Break out (hey!) break out (hey!) break out (hey!) break out (hey!)
   Ring ding ding ding ding di di di di dong dong dong dong dodo dong dodo dong
   
   사실 난 불안해 어떻게 날 보는지-
   (어쩌면, 어쩌면, 내게 호감을 갖고 있는지 몰라)
   이토록 안절부절 할 수 밖에 없어- 돌이킬 수 없는 걸
   
   Complicate girl! (절대 No란 대답 하지마)
   나 괜찮은 남자란 걸 (내가 미쳐버릴지 몰라)
   Don't be silly girl (Silly girl)
   You're my miracle (My miracle)
   너만 가질 수 있다면 내겐 다 필요 없는걸
   
   Babe-내 가슴을 멈출 수, Oh Crazy! 너무 예뻐 견딜 수 Oh Crazy!
   너 아니면 필요 없다 Crazy! 나 왜 이래?
   
   We wanna go rocka, rocka, rocka, rocka, rocka, rock (so fantastic)
   Go rocka, rocka, rocka, rocka, rocka, rock (so elastic)
   Fantastic, fantastic, fantastic, fantastic
   Elastic, elastic, elastic, elastic
   Ring ding dong, ring ding dong, (오직 너만 들린다) ring diggy ding diggy ding ding ding
   Ring ding dong, ring ding dong, (머릿속에 울린다) ring diggy ding diggy ding ding ding
   Ring ding dong, ring ding dong, (내 가슴에 울린다) ring diggy ding diggy ding ding ding
   Ring ding dong, ring ding dong, ring diggy ding diggy ding ding ding

   Shinee - Ding Ding Dong Música y Letra

   ARTISTAS RELACIONADOS


   TOP ARTISTAS

   Letra de la Canción

   
      
   Cerrar
   songartist

    Ingresa con tu cuenta de:

    Cerrar
    Continuar